متخصص ها
پزشکان

داخلی،اطفال،پوستبم - خیابان امام خمینی - کوچه مسجد قصرحمید ساختمتن پزشکان تلفن:
ساعت کار : : عصر
مغز واعصابکرمان-چهارراه سمیه(چهارراه طهماسب آباد)ساختمان پزشکلن متخصص طبقه همکف تلفن :32442030 همراه بیمار:09130441802
متخصص بیماریهای مغزواعصاب(نورولوژی)کرمان-چهارراه سمیه (طهماسب آباد)ساختمان پزشکان متخصص طبقه همکف تلفن :32442030 همراه بیمار:09130441802
پزشک عمومیکرمان - بولوار جمهوری، روبروی تالار گلها، ساختمان پزشکان میلاد،طبقه دوم