پزشک عمومی
پزشکان / متخصص ها

داخلی،اطفال،پوستبم - خیابان امام خمینی - کوچه مسجد قصرحمید ساختمتن پزشکان تلفن:
ساعت کار : : صبح
متخصص جراحی عمومیبم - خیابان شهید صدوقی- کلینیک تخصصی امام رضا(ع)
پزشک عمومیکرمان - بولوار جمهوری، روبروی تالار گلها، ساختمان پزشکان میلاد،طبقه دوم