آقای دکتر حمید آراسته

افزودن به پسندها

جزئیات خاص

شهرستان بافت
استان آذربایجان شرقی
پست الکترونیکی : ---
شماره نظام پزشکی ---
تلفن ثابت : ---
زمان فعالیت پزشک ---
بخش کرمان
آدرس : ---
همراه بیمار : ---
ساعت کار : ---
بیمه طرف قرارداد : ---

موقعیت