درباره ما

بااهداء گرمترین درودها

از اینکه سایت پزشکان کرمان را بعنوان مرجعی جهت معرفی خود برگزیده اید خرسندیم،بی تردید حمایت شماست که سبب رونق وارتقاء جایگاه این سایت در همه جا خواهد شد.متولیان سایت بر این باورند که سایت صرفا" به درج اطلاعات واخبارحوزه پزشکی بپردازد لذا مقررگردیده از تبلیغات غیر پزشکی اجتناب واهتمام بر توسعه سایت وتبلیغ بر محورحوزه پزشکی در استان وهمچنین معرفی سطح علمی استان در سراسر کشور وکشورهای همسایه باشد

فعالیتهای سایت:

- معرفی پزشکان استان کرمان وپلهای ارتباطی آنها به سه زبان فارسی انگلیسی وعربی به تفکیک تخصص وشهرستانها.

- ارائه اخبار حوزه پزشکی در کشور وجهان بصورت روزانه

- معرفی کتابهای جدید حوزه پزشکی

- معرفی وارائه مقالات

- اعلام تاریخ کنفرانسها وکارگاههای آموزشی در حوزه پزشکی وخدمات بهداشتی

فرم ارتباط باما

 

آدرس

آدرس : کرمان خیابان هوشنگ مرادی کرمانی ، نبش کوچه 16 ، برج پ بل طبقه پنجم واحد شماره 9 و 10


 تلفن : 4-32124711-034

تلفکس : 32124713-034


 کد پستی : 7618843478